14 Eylül 2016 Çarşamba

Kaynak'a CHP'den Yanıt Geldi


"KHK'lar Anayasa mahkemesi'ne götürülemez diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak'a CHP'den yanıt geldi.

Hükümet ile CHP arasında OHAL kararnameleri restleşmesi yaşanıyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Olağanüstü hal ilanından sonra ilk çıkarılan hariç tüm Kanun Hükmünde Kararname’leri (KHK) Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceğiz” açıklamasına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, karşı çıkmıştı. Kaynak OHAL kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi’ne götürülemeyeceğini önü sürmüştü.

Kaynak’a CHP İstanbul Milletvekili hukukçu Mahmut Tanal “Bal gibi götürürüz” diye yanıt verdi.

‘ANAYASAL ÇERÇEVENİN DIŞINA ÇIKILDI’

Tanal, OHAL döneminde çıkarılan kararnamelerin Anayasa’ya uygunluğunun esas olduğunu belirtirken,bu dönemde çıkarılan kararnameler için aynı şeyin söylenemeyeceğine dikkat çekti. “Anayasa’nın OHAL kararnameleri için çizdiği çerçevenin dışına çıkılmış” diyen Tanal, temel hak ve özgürlüklerin dışına çıkıldığı için de Anayasa’nın 15. Maddesinin de ihlal edildiğini söyledi.

SHP ÖRNEĞİ

CHP, OHAL kararnamelerini Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda, yüksek mahkemenin 1991 yılında verdiği kararı esas alacak. Parti hukukçuları Anayasa’nın OHAL kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi’ne götürülemeyeceğine ilişkin 148. Maddesinin Anayasa’ya uygun çıkarılan KHK’ler için olduğunu savunuyor. Darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’lerin Anayasaya uygun çıkarılmadığını savunan CHP’li hukukçular bu kararnamelere karşı AYM’de iptal davası açılabileceğine dikkat çekiyor.

Dönemin Partisi SHP’nin (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) 1990 yılında çıkarılan iki ayrı OHAL KHK’sini Anayasa Mahkemesine götürdüğü ve bunların bir çok maddesini iptal ettirdiğini dikkat çekiliyor.

CHP, OHAL’in gerekli kıldığı konularda çıkarılmayan kararnamelerin OHAL kararnamesi sayılamayacağın, bunlar hakkında Anayasa Mahkemesine iptal davası açılabileceğini söylüyor.

CHP’li Tanal’ın kararnamelerle Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerinin ihal edildiğine dikkat çektiği anayasa maddesi şöyle:

MADDE 15. – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir

KAYNAK NE DEMİŞTİ?

Milliyete konuşan bakan Başbakan Yardımcısı Kaynak, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun KHK’ları iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürecekleri yolundaki açıklamalarına ise şu yanıtı vermişti: “KHK’lar için Anayasa Mahkemesi yolu kapalı. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin bakacağı işler anayasamızda belli. Kanunları götürebilirler ve Meclis İçtüzüğü’nü götürebilirler. Bir de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı var. O da kanun iptalinde değil. Dolayısıyla KHK’ları Anayasa Mahkemesi’ne götüremezler. Anayasa bu yolu kapatmış. Ama bizim şöyle bir yaklaşımımız var: Zaten KHK’ları Meclis’e sunduk. Meclis’te bunlar kanunlaşırken düzeltilebilir ya da tamamen bazı maddeleri kaldırılabilir. Meclis iradesi esastır. Düzeltilecekler varsa bunun yolu o zaman açılır. Bir kısım KHK’larla yaptığımız işler başlayıp biten işlerdi. Hükmü o gün uygulanan ve biten KHK’lardı.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder